Jämför bilabonnemang
Företag

Företagsbil

Funderar ditt företag på valet mellan att köpa, leasa eller abonnera en företagsbil? Här hjälper vi dig att fatta rätt beslut för just ditt företag!


Leasa eller köpa företagsbil?

Företagsbil eller firmabil är något de flesta företag förr eller senare behöver införskaffa. En naturlig följdfråga blir då om företaget ska leasa eller köpa en företagsbil? Beroende på företagets storlek, typ av verksamhet och hur mycket tid man är beredd på att lägga på företagets bilar är alla faktorer som spelar in.

För ett nystartat- eller mindre företag kan ett bilköp upplevas som en stor utgift som avsevärt påverkar företagets likviditet, framför allt när det rör sig om köp av en ny bil. Utan säkra framtida intäkter och en stabil ekonomi inom företaget, kan därför ett bilköp vara fel beslut för ditt företag.

Med exempelvis ett bilabonnemang i stället, får företaget tillgång till en ny bil som kan sägas upp (oftast) inom tre månader. Alltså, en mycket flexibel lösning! Skulle det visa sig att det blir för dyrt eller att ni tappar någon viktig kund, så kan ni göra er av med bilen efter bara tre månader. Samma uppsägningstid gäller om ni skulle vilja byta bil inom bilabonnemanget för att alltid åka runt i en ny och fräsch företagsbil.

I och med att ett bilabonnemang är så pass flexibelt är det också något dyrare än leasing. Med en leasingbil är avtalsperioden vanligtvis 3 år. Vill du sätta dig in ännu mer i ämnet kan du här läsa mer om vad det innebär med företagsleasing.

Redaktionen tipsar
Care by Volvo

Care By Volvo är en unik bilprenumeration där du med kort bindningstid får en fast kostnad per månad och en egen bil. Välj bland flera modeller och prisklasser.

Från 6 590 kr/mån

Hur ofta ska man byta företagsbil?

Hur ofta man ska byta företagsbil beror så klart på från fall till fall. Men en sak är säker, du vill inte att tjänstebilen rasar på vägen till ett viktigt affärsmöte eller att servicebilen ger upp innan du kommit fram till kunden!

Med både leasing och bilabonnemang kan ditt företag alltid känna sig trygg att det inte händer. Dels kör ni en ny bil, dels ingår service i månadskostnaden. Till och med däckbyte och vägassistans ingår i de flesta leasingavtal.

En annan sak att ta i beaktning är företagets image.

Att rulla in på kundens parkering i den senaste elbilen, framstår ansenligt mer framgångsrikt än i en fem år gammal dieselbil.

Image är minst lika viktigt för serviceföretag. Om servicebilen är ny, ren och fräsch, känner kunden sig trygg med att ni kan utföra jobbet på korrekt sätt, mot om ni kommer i en rostig och smutsig servicebil. Om ni slarvar med era egna företagsbilar, hur ska kunden kunna lita på att ni inte även slarvar med det arbete ni utför?

Företagsbil regler

Vad skall en bil uppfylla för att vara en företagsbil? Egentligen är det väldigt enkelt. En företagsbil är en bil som företaget äger, det är det enda kravet som behöver uppfyllas. Sedan hur bilen används inom företaget och av de anställda avgör huruvida det är en tjänstebil eller en förmånsbil.

En tjänstebil används endast i tjänsten. Dock får bilen användas för privata resor i ringa omfattning. Men vad innebär det exakt? Hur många gånger får en anställd köra företagsbil utan förmån?

För att förmånsbeskattning inte ska utgå får föraren inte använda företagsbilen mer än vid 10 tillfällen eller 100 mil per år. Det är upp till föraren att bevisa att företagsbilen inte har körts mer än så via exempelvis en körjournal. På Skatteverket finns många bra exempel på bevisfrågor vid bilförmån för tjänstebil, jourbil och servicebil.

Exempelvis klassas resor till och från arbetet som privatresor, med vissa undantag. De som på grund av beredskap behöver ta hem en jourbil till bostaden ska inte belastas med förmånsbeskattning om det sker några dagar per månad (1-4 dagar). Det ska även finnas ett avtal med arbetsgivaren som begränsar privatkörning och att en tydlig körjournal finns.

Men hur ser reglerna ut om det är flera anställda som delar på en företagsbil?

Poolbil - när flera delar på en bil

En poolbil är en bil som ingår i en bilpool. Det innebär att flera personer samsas om en eller flera bilar. Det finns företag och föreningar som tillhandahåller bilpooler för både privatpersoner och företag som i sin tur bara betalar exempelvis för de dagar bilarna har använts. Begreppet poolbil ska dock inte förväxlas med en företagsbil som endast används inom samma företag, men principen är densamma och det är därför vi tar upp begreppet. Om ert företag har en företagsbil som flera anställda delar på, är det fortfarande hur bilen används som avgör om någon förmånsbeskattning ska utgå. Oavsett vilket ska en körjournal föras för bilen. Om exempelvis två anställda delar på bilen och båda dessa använder bilen för privat bruk så får de dela på förmånsbeskattningen. Här kan du läsa mer om Skatteverkets ställningstagande vid delad dispositionsrätt.

Hur många företagsbilar finns i Sverige?

Enligt statistik från myndigheten Trafikanalys fanns det 1,019,572 företagsbilar i Sverige under 2021 (personbilar som ägs av företag). Totalt under 2021 fanns det 4,986,750 personbilar i trafiken i Sverige, vilket innebär att 1 av 5 personbilar i trafiken var en företagsbil under 2021.