Jämför bilabonnemang
Bilförmån

Förmånsbil

Reglerna för förmånsbil kan kännas som många och krångliga. Här reder vi ut Skatteverkets regler för bilförmån på ett enkelt sätt, oavsett om du är här i egenskap av anställd eller företagare.


Hur fungerar bilförmån?

En förmånsbil är en bil som ägs av företaget och som den anställda får använda för privat bruk. Då blir det en form av förmån som just kallas bilförmån och ska beskattas. Det spelar ingen roll om företaget har ett bilabonnemang eller har köpt den kontant ‒ reglerna är ändå samma.

Men det finns några undantag då bilförmån inte utgår som är bra att känna till:

  • Bilen klassas inte som bil, exempelvis: tung lastbil, buss för fler än åtta personer, motorcykel eller terrängskoter.
  • Bilen är en hobbybil, exempelvis: utställningsbil eller används för rally.
  • Bilen används privat maximalt 10 gånger per år eller högst 100 mil.

Vill du fördjupa dig ytterligare i undantagen kan du läsa Skatteverkets rättsliga vägledning.


En förmånsbil är en bil som ägs av företaget och som den anställda får använda för privat bruk.


Redaktionen tipsar
Care by Volvo

Care By Volvo är en unik bilprenumeration där du med kort bindningstid får en fast kostnad per månad och en egen bil. Välj bland flera modeller och prisklasser.

Från 6 890 kr/mån

Vad är det för skillnad på tjänstebil och förmånsbil?

Skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil är just den privata delen. Om du inte använder bilen privat ‒ eller i ringa omfattning enligt reglerna ovan ‒ så är det en tjänstebil. En tjänstebil blir du inte förmånsbeskattad för.

Men hur mycket kostar det sedan med en förmånsbil?

Bilens förmånsvärde avgör hur mycket det blir att kosta

Hur mycket det blir att kosta dig avgörs av bilens förmånsvärde. Skatteverket har räknat ut schablonbelopp för samtliga bilar som används som förmånsvärde. För att ta reda på förmånsvärdet använder du dig av Skatteverkets bilförmånsberäkning. Förutom bilens modell är det ytterligare tre parametrar som behöver anges som påverkar förmånsvärdet:

  • Bilens fordonsskatt
  • Extrautrustning
  • Om bilen används mer än 3 000 mil i tjänsten

På Skatteverket hittar du en tydlig och lång lista med vad som räknas som extrautrustning och inte.

Om du kör mer än 3 000 mil i tjänsten kan arbetsgivaren sänka förmånsvärdet med 25%, i annat fall kan du själv göra detta via deklarationen i efterhand.

Så beroende på om du är anställd eller företagare så kostar en förmånsbil dig på lite olika sätt. Vi går igenom båda alternativen med hjälp nedan exempelbil:

Exempelbil

Bilmodell Volvo XC60 B4 AWD Diesel Core, Mildhybrid
Tillverkningsår 2022
Bränsle Diesel (mildhybrid ger lägre bränsleförbrukning)
Koldioxidutsläpp 168 g/km (blandad körning)
Tjänstevikt 1855 kg
Extrautrustning Nej
Körning i tjänst Mindre än 3 000 mil/år.
Fordonsskatt (3 första åren) 16 243 kr/år*
Bilförmån (2022) 7 961 kr/mån (95 542 kr /år)
Fordonsskatt (efter 3 år) 4 135 kr/år*
Bilförmån (efter 3 år) 6 952 kr/mån (83 434 kr/år)**
* Fordonsskatt har beräknats med hjälp av Skatteverkets rättsliga vägledning som du hittar här.

** Bilförmån efter 3 år baseras på år 2022 med fordonsskatt på 4,135 kr. Regelverk och skattesatser kan dock förändras de kommande 3 åren.

Vad kostar en förmånsbil företaget?

När det kommer till förmånsbil är det alltså du som företagare eller arbetsgivare som står som ägare till bilen. Om företaget har skaffat bilen via ett bilabonnemang eller leasing är det först och främst det avtalade månadsbeloppet som blir en kostnad för företaget. Vid billeasing ingår oftast service och försäkring i månadskostnaden. Det är företaget som ska stå för alla eventuella reparationer som behöver utföras på förmånsbilen.

Men hur beskattas företaget för bilförmån?

När företaget ger ersättning till en arbetstagare för det arbete som utförs ska arbetsgivaravgifter betalas, samma sak gäller förmåner.

Vi tar ett exempel med exempelbilen ovan och en anställd som har en bruttolön på 30 000 kr:

Bilförmånsberäkning för företag

Med bilförmån Utan bilförmån
Lön 30 000 kr 30 000 kr
Bilförmån 7 961 kr 0 kr
Lön och förmåner 37 961 kr 30 000 kr
Arbetsgivaravgifter (31,42%) 11 927 kr 9 426 kr
Kostnad för företaget 41 927 kr 39 426 kr
Med den här exempelbilen blir kostnaden alltså 2 501 kr extra i skatt för dig som arbetsgivare genom att bistå med en förmånsbil till den anställda. För att slippa denna extra beskattning och samtidigt låta den anställda betala för förmånen, kan detta ske via ett nettolöneavdrag motsvarande bilförmånsvärdet.

Bilförmånsberäkning för företag ‒ Nettolöneavdrag

Bilförmån med nettolöneavdrag
Lön 30 000 kr
Bilförmån 0 kr
Nettolöneavdrag -7 961 kr
Summa lön och förmåner 30 000 kr
Arbetsgivaravgifter (31,42%) 9 426 kr
Kostnad för företaget 31 465 kr
Sedan ska man naturligtvis inte glömma bort kostnaden för själva bilabonnemanget! Men i fallet med nettolöneavdrag så bekostar nettolöneavdraget större delen av kostnaden för bilen.

Vad kostar förmånsbil för den anställde?

Vad gäller förmånsbil för dig som är anställd så ska bilen ses som en löneförmån och för att slippa bilförmån behöver du betala din arbetsgivare motsvarande bilens förmånsvärde. Detta gör man på bästa sätt genom ett nettolöneavdrag.

Skälet till att nettolöneavdrag är att föredra framför bruttolöneavdrag är att den sjukpenningsgrundade inkomsten (SGI) inte sjunker vid nettolöneavdrag.

Så vad kostar det att ha förmånsbil?

Vi använder oss av samma bil som i exemplen ovan, lönen är densamma och du betalar för bilen via ett nettolöneavdrag. Vi jämför detta med hur mycket pengar du får ut utan bilförmån.

Bilförmånsberäkning för anställd - Nettolöneavdrag

Bilförmån med nettolöneavdrag Utan bilförmån
Lön 30 000 kr 30 000 kr
Bilförmån 0 kr 0 kr
Summa lön och förmåner 30 000 kr 30 000 kr
Nettolöneavdrag -7 961 kr 0 kr
Skatt (30%) -9 000 kr -9 000 kr
Utbetald lön 13 039 kr 21 000 kr
När nettolönen täcker hela förmånsvärdet utgår ingen bilförmån eftersom du betalar för bilen till din arbetsgivare. Med nettolöneavdrag får du däremot mindre pengar på kontot, i det här fallet 7 961 kronor mindre, vilket motsvarar förmånsvärdet.

Om överenskommelsen med arbetsgivaren i stället är att du inte behöver betala för bilen så påverkar det ändå din lön via bilförmånen:

Bilförmånsberäkning för anställd

Med bilförmån
Lön 30 000 kr
Bilförmån 7 961 kr
Summa lön och förmåner 37 961 kr
Nettolöneavdrag 0 kr
Skatt (30%) 9 426 kr
Utbetald lön 18 612 kr
Som du kan se här i bilförmånsberäkningen så resulterar det här ändå till att du får 2,388 kr mindre på kontot, trots att du inte betalar arbetsgivaren för bilen.

Sedan kan man naturligtvis göra en kombination av dessa två exempel. Där en del av förmånsvärdet dras via nettolöneavdrag och det beloppet i sin tur sänker förmånsvärdet. Det är helt enkelt en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare!

Vem bekostar drivmedel för förmånsbilen?

Om arbetsgivaren betalar drivmedel för dina privata resor beskattas du även för drivmedelsförmån. Detta gäller oavsett vilken typ av drivmedel det rör sig om, inklusive el!

Här gäller det i så fall att föra körjournal för att visa hur bilen används för privat bruk och i tjänst.

Ska du välja lön i stället för förmånsbil?

Över lag är de schablonbaserade förmånsvärdena förmånliga för dig som anställd. Du slipper tänka på oväntade kostnader som kan uppstå med bilen då det är företaget som äger den och sköter allt sådant. Inte heller fordonsskatten behöver du bry dig om.

Men om du ska välja förmånsbil eller lön är ändå en högst individuell fråga. Vad är överenskommelsen med arbetsgivaren? Vad är erbjudandet om du väljer lön i stället? Riskerar du att få betala statlig inkomstskatt om din lön höjs?

Du kan även fråga dig själv hur mycket du behöver köra bilen privat? Skulle en tjänstebil vara tillräcklig för dig, det vill säga att du inte använder företagsbilen till privat körning alls?

I så fall, vad är en förmånsbil värd i lön?

I grova drag kan man säga att en förmånsbil kostar företaget ungefär förmånsvärdet multiplicerat med 1,25, förutsatt att företaget även behöver betala arbetsgivaravgifter på bilförmånen. Detta innebär att exempelbilen ovan skulle kosta företaget cirka 10 000 kronor per månad. En motsvarande lön skulle i sådana fall vara 10 000 kr / 1,3142 (arbetsgivaravgifter) ‒ vilket blir cirka 7 600 kronor - något lägre än förmånsvärdet alltså.

Så för enkelhetens skull kan man använda sig av förmånsvärdet för att ta reda på vad motsvarande lönen blir.

Privatleasing eller förmånsbil?

Andra viktiga frågor att avtala med arbetsgivaren vad gäller förmånsbil är vad som händer om du blir långtidssjukskriven eller byter arbetsgivare? Vad händer med förmånsbilen då?

Kanske känner du att det helt enkelt blir enklare att privatleasa i stället för att välja en förmånsbil och samtidigt slipper tänka på körjournal och faktiskt själv får ansvara för bilen.

Oavsett vilket du väljer så kan du jämföra bilabonnemang från alla de ledande aktörerna här hos oss!