Jämför bilabonnemang
Detta gäller för din tjänstebil i år

Förmånsvärde 2021 för tjänstebilar

Funderar du på att skaffa en tjänstebil i år? Då bör du ha koll på följande regler.


Under våren 2021 har regeringen tagit fram ett nytt förslag om en justering av den aktuella förmånsbeskattningen för tjänstebilar. Förslaget väntas i skrivande stund klubbas igenom den 1 juli 2021. Alla förmånsbilar som tas i bruk efter det här datumet, ska beskattas enligt de nya reglerna. Beräkningarna har regeringen själv tagit fram och de skiljer sig markant mot det förslag som Skatteverket presenterat.

Låt oss börja med att reda ut exakt vad en förmånsbil är, eftersom det inte är samma sak som en firmabil. Tjänstebilen som förmån kan den anställde köra privat i vilken utsträckning som helst. Detta till skillnad mot en klassisk företagsbil som inte få användas privat i stort sett alls.

Förmånsvärdet läggs till lönen och efter det betalar arbetsgivaren skatt även på bilen. Nu vill regeringen ändra på detta, bland annat eftersom man anser att förmånsskatten är alldeles för låg och gynnar företag på ett orättvist sätt. Beskattningen ska också användas som ett redskap för att minska fossila utsläpp.

Uppdatering 2022: Spana in vår artikel om förmånsvärde för tjänstebilar 2022.

Bilabonnemang för företag
Care by Volvo

Care by Volvos bilabonnemang för företag ger de anställda bil till fast månadskostnad inkl. helförsäkring & service. Inga långa bindningstider eller dolda kostnader!

Från 5 512 kr/mån
Pris exkl. moms

Så här resonerar regeringen kring det ändrade förmånsvärdet

En av anledningarna till att justera förmånsvärdet på bilanvändning i företag är dock inte bara för att få ner utsläppen. Regeringen räknar också med att när alla tjänstebilar fasats in i det nya regelverket, kommer det att ge ökade skatteintäkter på 2,3 miljarder kronor per år. Något som förstås är ett välkommet bidrag i statskassan.

Man vill också minska produktionen av fossildrivna fordon. I dagsläget anses beskattningen gynna företag med fossildrivna bilar, framför mer miljövänliga alternativ.

Regeringen anser också att dagens förmånsbeskattning gör det billigare att inneha en förmånsbil, än att köpa en privat. Det här tros bidra till att personer som annars inte skulle köpa någon bil har en ändå, för att förmånen finns. Tar man bort den, kan bilköpen minska och därmed produktionen av dem.

Med en justering av beskattningen kommer även bilarnas värdeminskning att speglas mer korrekt än idag, då vi enligt regeringen har ett förmånsvärde som understiger det faktiska värdet av bilinnehavet.


Med en justering av beskattningen kommer även bilarnas värdeminskning att speglas mer korrekt än idag


Skatteverkets motförslag

Skatteverket har i sin tur presenterat ett motförslag under våren. De föreslår istället en förenklad beskattning av förmånsbilar som inte har någonting med registreringsdatum att göra. Enkla schabloner skulle ge bilarna ett förmånsvärde i förhållande till bilens pris och därefter utifrån om det är en fossildriven bil, en elhybrid eller ren elbil.

Sugen på en förmånsbil? Läs isåfall dessa regler först

Ökade kostnader för företagen är att vänta

Den faktiska kostnaden för förmånsbeskattade tjänstebilar i ett företag, kommer alltså sannolikt att öka betydligt efter att regeringens förslag gått igenom. Men låt oss titta lite närmare på hur förmånsbilar används av svenska företag och vilka faktorer det egentligen är som regeringen vill justera.

En stor del av nybilsförsäljningen går till företag

För många av oss är bilen den största utgiftsposten, förutom boendekostnaden. Det gör att att många företag erbjuder sina anställda en bil i arbetet som en lockande förmån, ofta mot ett avdrag på lönen. I andra fall är det så att bilen är ett arbetsredskap och den anställde som utför för en viss typ av uppgifter, får också använda bilen som privat förmån.

Förmånen har i sin tur gjort att en stor en stor del av försäljningen av nya bilar går till företag. Bilarna används i ungefär tre år i snitt, innan de sedan kommer ut på begagnatmarknaden. Den här omsättningen anses inte vara gynnsam eller miljömässigt hållbar, enligt våra lagstiftare.

Hur ska vi tänka kring det här med förmånsbeskattning?

För att göra det så lönsamt för dig att som möjligt att ta del av förmånsvärdet som det ser ut nu, har du till 1 juli 2021 på dig. Vill du investera i en dyr bil, oavsett drivmedel, är det läge att göra det innan det datumet. Efter det kommer beskattningen att öka. De dyraste elbilarna kommer från om med 1 juli att vara de som beskattas minst och de fossildrivna mest.

Om du själv kör en förmånsbil som företagare, räkna också noggrant på hur mycket förmånsbilen används. Körs den mer än 1 000 mil i arbetet per år men mindre än 3 000 mil, ger den användningen av privat bil i jobbet högre skattefri milersättning än vad förmånsbilen gör.

Kritiken mot förslaget

Kritiken mot det nya förslaget har inte låtit vänta på sig och många menar att det slår fel. Med den nya lagstiftningen skulle förmånsbeskattade bilar gynna företag som köper lyxiga elbilar och misskreditera de mindre företagare som verkligen behöver bilen i sitt arbete, menar kritikerna. Det skulle alltså bli ett bakslag för de mindre företag som använder bilen som ett viktigt arbetsredskap, anpassat efter arbetsuppgifterna.

Se över ditt företags kostnad när det gäller förmånsbilar

Regeringens förslag förväntas alltså klubbas igenom om den 1 juli 2021 och i skrivande stund finns ingenting som pekar på att det skulle bli ett annat utfall. Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att det är hög tid att räkna på vad företagets bilpark kostar och huruvida det är gynnsammast att registrera dem som tjänsteförmåner eller som företagsbilar.